Werkwijze

Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met een van onze scheidingsmediators in uw regio.

Voorafgaand aan de afspraak zal worden aangegeven welke informatie nodig is om de financiële en fiscale consequenties van uw scheiding in kaart te kunnen brengen.

In het eerste gesprek kunt u kennis maken met de mediator en uw situatie bespreken.
Als u de scheidingsmediation wilt starten, zal ook de mediationovereenkomst worden doorgenomen.

In de volgende gesprekken zullen de vermogensverdeling, alimentatieberekeningen, pensioenverevening en eventueel het ouderschapsplan aan de orde komen. Uw mediator treedt hierbij op als neutrale deskundige en leidt deze gesprekken in goede banen. Het aantal gesprekken dat nodig is, hangt af van de snelheid waarmee u samen tot overeenstemming komt.

Als u over alle punten overeenstemming heeft bereikt, worden de afspraken in een convenant vastgelegd. Bij minderjarige kinderen zal ook het verplichte ouderschapsplan worden opgesteld.

Als u al een mediator of advocaat heeft, kunt u ons als externe deskundige inschakelen voor het financiële en fiscale deel van het convenant.

VFPS © | Stoutenburg 30 - 1121 GH - Landsmeer | tel.nr.: 020-482 58 42