Deskundigheid

Op 7 maart 2006 is de Vereniging van Financieel Planners en Scheidingsmediators (VFPS) opgericht. De leden zijn werkzaam als financieel planner en scheidingsmediator. Hierdoor zijn zij in staat om hun kennis van beide gebieden integraal toe te passen op de scheidingssituatie. Gezien de vereisten voor het lidmaatschap kwalificeert slechts een zeer beperkt deel van de planners en mediators zich voor toetreding tot de VFPS.

FFP

Alle leden van de VFPS zijn gecertificeerd door de Federatie Financiële Planners (www.ffp.nl). Daarmee voldoen zij aan de strengste vakinhoudelijke eisen die gesteld kunnen worden aan financieel planners. Ook geldt verplichte jaarlijkse educatie, een heldere gedragscode, zorgvuldig toezicht en een onafhankelijke klachtafhandeling. 

RFEA

Alle leden zijn ingeschreven in het Register Financieel Echtscheidingsadviseur (www.RFEA.nl) behaald.

MfN

Alle leden zijn MfN-registermediator (https://mfnregister.nl/). Zij voldoen aan de eisen van permanente educatie. Zij houden zich aan de MfN-Gedragsregels. Hierin staan onafhankelijkheid, onpartijdigheid en vertrouwelijkheid centraal.

 

 

                                                  

VFPS © | Stoutenburg 30 - 1121 GH - Landsmeer | tel.nr.: 020-482 58 42